วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นำร่อง 23 หาดปลอดบุหรี่ลงนามร่วมมือหน่วยงาน

         ทช.ถกหลายหน่วยงานผ่านโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ นำร่องหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวม  23 หาดปลอดบุหรี่ เตรียมลงนามความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ 31 ตุลาคมนี้
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว 3,148 กิโลเมตร เป็นหาดทราย 357 แห่งความยาว 1,630 ก.ม. ในพื้นที่ 18 จังหวัด อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 268 แห่ง และหน่วยงานราชการ 89 แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำการสำรวจปริมาณก้นบุหรี่ ในชายหาดจำนวน 5 แห่งที่มีการสำรวจ ด้วยวิธีสุ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตลอดแนวชายหาด โดยการขุดสำรวจความลึกในพื้นทรายตั้งแต่ระดับความลึกที่ระดับ 5 ซ.ม จนถึง 20 ซ.ม พบว่ามีก้นบุหรี่ทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นพื้นที่หาดป่าตอง จ. ภูเก็ต พบก้นบุหรี่ 101,000 ชิ้น คิดเป็น 0.76 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดบางแสน จ. ชลบุรี พบก้นบุหรี่ 106,480 ชิ้น คิดเป็น 0.62 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดชลาทัศน์ จ. สงขลา พบก้นบุหรี่ 177,000 ชิ้น คิดเป็น 3.56 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดแม่พิมพ์ จ. ระยอง พบก้นบุหรี่ 112,470 ชิ้น คิดเป็น 2.30 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดทรายรี จ.ชุมพร พบก้นบุหรี่  52,378 ชิ้น คิดเป็น1.05 ชิ้นต่อตารางเมตร
            อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวอีกว่า จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าชายหาดของไทยเป็นแหล่งสะสมก้นบุหรี่ จึงควรมีการจัดระเบียบการงดสูบและทิ้งก้นบุหรี่รวมทั้งขยะบนชายหาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันและการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาดไม่ใช้เรื่องใหม่ในต่างประเทศทั่วโลกได้มีการประกาศห้ามเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งในสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามสูบบุหรี่ใน 317 หาดชายทะเล นอกจากนั้นยังมีประเทศอังกฤษและในยุโรป
         ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยจะเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการทั้ง 15 จังหวัด นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 23 หาด อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ส่วนในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับอาเซียนเรื่องลดปริมาณขยะทะเล ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะถือโอกาสนี้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกาศมาตรการ ชายหาดปลอดบุหรี่ของประเทศไทย ทั้ง 23 หาด ในเวทีนี้ด้วย
           อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการทุกภาคส่วน  ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อเร็วๆนี้ ผลการประชุมได้มีข้อเสนอให้พื้นที่หาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ทำให้จำนวนหาดนำร่องจากเดิม 22 หาด รวมเป็น 23 หาด ใน 15 จังหวัด และในอนาคตจะมีการประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย และหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นเวลา 90 วันก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

จ่อใช้ "ศรีลานนาโมเดล" นำร่องคืนผืนป่าภาคเหนือ

        จ่อใช้ "ศรีลานนาโมเดล" นำร่องคืนผืนป่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ชี้มีพื้นที่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมบนยอดเขาสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเขาไปดำเนินการดูแลฟื้นฟูสภาพป่ากลับมาเหมือนเดิม 
         นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวระหว่างลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณป่าต้นน้ำแม่แวน (บ้านสามลี่ หย่อมบ้านห้วยกันใจ-แม่ทรายขาว)หมู่ 11 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ดูแลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน และมีป่าอนุรักษ์จำนวน 7 ล้าน 2 แสนไร่ ซึ่งอาจมีพื้นที่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมบนยอดเขาสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเขาไปดำเนินการดูแลฟื้นฟูสภาพป่ากลับมาเหมือนเดิม
     ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวด้วยว่า ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันเราใช้เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ควบคู่กับการใช้ "ศรีลานนาโมเดล" เป็นตัวนำร่อง และกระจายไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และเราดำเนินการรังวัดครอบคลุมพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งแยกเป็นการใช้ประโยชน์ประมาณกว่า 250,000 ไร่ และที่เหลือก็จะมีการจัดการว่าตรงไหนสามารถอนุโลมให้ชาวบ้านอยู่ได้
                อย่างไรก็ตาม "ศรีลานนาโมเดล" คือความสำเร็จของการจัดการและทวงคืนผืนป่า ที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เน้นการสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น เปิดเวทีเจรจากันในชุมชนเน้นย้ำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และสร้างความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ ซึ่งทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จะทำงานร่วมกับตัวแทนของชุมชน จนชาวบ้านยอมรับและให้ความร่วมมือจนมีการคืนผืนป่าแล้วกว่า 1,300 ไร่ 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รำลึก 27 ปี "สืบ นาคะเสถียร" กระตุ้นเตือนดูแลรักษาผืนป่า

         รำลึก 27 ปี "สืบ นาคะเสถียร"  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดี ความเสียสละ และเชิดชูเกียรติ สร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้คุณค่า ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่า
  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (31 ส.ค .60 ) นายสมโภชน์  มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวระหว่างเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร  ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ในโอกาสครบรอบ 27 ปี การเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯจึงกำหนดจัดงาน "รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร"  ขึ้น ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดี ความเสียสละ และเชิดชูเกียรติแด่ "สืบ นาคะเสถียร" และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้คุณค่า ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในฐานะที่ผืนป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติสืบไป

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ชูศรีลานนาโมเดลต้นแบบสร้างป่าปี 69 เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

 
     กรมอุทยานฯชูศรีลานนาโมเดลต้นแบบสร้างป่า ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศในปี 2569
     ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ว่า การดำเนินงานเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งาติทั่วประเทศในปี 2559 ได้ป่ากลับคืนมา 140,000 ไร่ สำหรับปี 2560 เป้าหมายคือ 107,000 ไร่ ซึ่งทำไปได้ 60,000 ไร่ ยังขาดอีก 40,000 กว่าไร่
        ทั้งนี้ กรมอุทยานฯจะเพิ่มพื้นทีป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นทีทั่วประเทศภายในปี 2569 โดยกรมฯได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะใช้ยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน 2. จัดระเบียบคนและพื้นที่ 3. ป้องกันและรักษา 4.  ฟื้นฟูระบบนิเวศ 5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 6. สร้างจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ และ7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
       
     ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวอีกว่า หากทุกฝ่ายร่วมใจกันฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของภาคเหนือและในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนบนพื้นที่สูงให้สามาถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ ที่สำคัญช่วยให้ป่าต้นน้ำกลับมามบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน
     


      ดร.ทรงธรรม กล่าวด้วยว่า สำหรับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ถือเป็นอุทยานฯโมเดลต้นแบบสร้างป่าโดยการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ ทำให้ชาวบ้านเกิดแนวคิดหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้และคืนพื้นที่ป่าให้กับอุทยานฯ

       
      

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ชาวบ้านปลื้มบังคับคดีรุดขอโทษหลังดำเนินงานผิดพลาด

     วันนี้ (26 ส.ค.2560) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้มอบหมายให้นายอินผล อะทะยศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีสุรินทร์ ตรวจสอบกรณีนางโพน อุปถัมภ์ ชาวบ้านกรวด ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่พบประกาศยึดทรัพย์ ติดอยู่บริเวณที่นาของตนเองและได้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมช่วยดูข้อเท็จจริงนั้น

         ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของกรมบังคับคดีสุรินทร์พบว่าเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โจทก์ในคดีแพ่งศาลแขวงสุรินทร์ หมายเลขแดงที่ 2791/2557 ระหว่าง บัตรกรุงไทย โจทก์ นายเจน ใจงาม จำเลย ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามสำเนาโฉนด เลขทึ่ 31855 ต.หนองขวาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีชื่อนางเจน ใจงาม เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระการจำนอง โดยโจทก์นำส่งสำเนาเอกสารประกอบการยึด และเจ้าหน้าที่ได้ไปปิดประกาศยึดทรัพย์ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า โจทก์ได้ส่งสำเนาโฉนดที่มีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นชื่อนามสกุลตรงกับจำเลย แต่มิใช่ของจำเลย เนื่องจาก จำเลยเป็นนายเจน ใจงาม แต่ตามเอกสารเป็น นางเจน ใจงาม จึงเป็นการยึดทรัพย์ที่มิใช่ของจำเลย โดยโจทก์แจ้งว่าจะมาถอนการยึดในวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม นี้
        อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมบังคับคดีได้มอบหมายให้ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อไปพบกำนันและผู้ร้อง เพื่อขอโทษที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน พร้อมทั้งทำความเข้าใจขั้นตอนการบังคับคดีและแนวทางแก้ไขให้ผู้ร้องทราบต่อไป  

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมบังคับคดี-ธ.อาคารสงเคราะห์ขายทอดตลาดทรัพย์สินกว่า 128 ล้านบาท


           มื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (25 ส.ค.60) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ได้ไปดูแลและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดขึ้น ทั้งนี้ ทรัพย์ที่นำมาประกาศขาย
เป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 โดยกรมบังคับคดีได้นำทรัพย์ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าหนี้รวม 250 รายการ ทุนทรัพย์ประมาณ 228 ล้านบาท ราคาประเมิน 201 ล้านบาท
      โดยในวันนี้ขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น  128,461,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของราคาประเมินทั้งหมด จำนวน 111 คดี โดยมีผู้วางหลักประกันทั้งสิน 137 ราย เป็นเงิน 14,125,000 บาท แยกเป็น edc จำนวน 17 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท เช็คและเงินเป็นจำนวน 120 ราย เป็นจำนวนเงิน 12,055,000 บาท

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พวกมักง่ายลักลอบทิ้งซากสัตว์คลองชลประทาน


             าวบ้านถึงกับผงะกันเป็นทิวแถวหลังพบว่ามีพวกมักง่ายลักลอบทิ้งซากกระดูกสัตว์สุกร และซากวัว บรรจุถุงขยะพลาสติกจำนวนหลายถุงสภาพถุงแตกกระจายลอยอยู่ในน้ำริมคลองชลประทาน ใกล้ประตูน้ำ หมู่ที่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ส่งกลิ่นเน่าเหม็น และมีหนอนไต่ยั๊วเยี้ยเต็มไปหมด  ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ น้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณดังกล่าว ที่สำคัญชาวนาใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและนาข้าวเน่าเสียอย่างแน่นอน
             อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากความมักง่ายครั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทัองที่ ต.แหลมบัว สภ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งคาดว่าอาจเป็นฝีมือผู้ประกอบการมักง่ายบางแห่งที่นำซากสัตว์ไปทิ้งยังพื้นที่ต่างๆ