วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คอลัมน์เมาท์กระจาย-บทบาทดีเอสไอแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

"เมาท์กระจาย" ใน "Talon News. (ไลฟ์สไตล์)" https://talon-news.blogspot.com  คอลัมน์สังคมสไตล์ "นวย เมืองธน" สะกิดสะเกาข่าวตกขอบทุกวงการ ขณะที่กำลังนั่งเขียนคอลัมน์เป็นช่วงประมาณตีสี่กว่าๆ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายๆคนที่สำคัญกว่านั้นยังเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทย ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2475@@@ควันหลง วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) รัฐบาล ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานที่ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของผู้นําการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ภายในงานนอกจาก "พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ" ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายแล้ว "พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (ITA Awards) และรางวัลประกวดคําขวัญ "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" อีกด้วย @@@ขณะเดียวกันสำนักงานศาลปกครอง ได้เปิดระบบ "แจ้งเบาะแสการทุจริตของบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง" พร้อมทั้งจัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตขึ้นพร้อมกันทั้งสำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง และสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ทั้ง 11 แห่ง ซึ่งมีผู้บริหาร
สำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีดังกล่าว จำนวนกว่า 1,500 คน "คุณอติโชค  ผลดี" รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง แย้มว่าเป็นการป้องกันประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย@@@โครงการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย สู่ชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะ"บทบาทกรมสอบสวนคดีพิเศษ : การลดความเหลื่อมล้ำด้านหนี้สิน"  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะผอ.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม แย้มว่าที่ผ่านมารมว.ยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" เพราะเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเพราะปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างของประเทศที่เกิดจากหลายสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกันจนเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าในสังคม คือ "เจ้าหนี้" และผู้มีฐานะด้อยกว่าคือ "ลูกหนี้"ซึ่งอยู่ในภาวะจำยอมทำสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ กระทรวงยุติธรรมจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยมาตรการด้านกฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) ให้มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และด้านการบังคับใช้กฎหมายหากเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าไปสืบสวนสอบสวน และประสานกับกรมสรรพากรเมื่อดำเนินมาตรการทางภาษี@@@  วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในคดีฟื้นฟูกิจการหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558 คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ นัดที่ 1 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี@@@สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันพักผ่อนและขอทิ้งท้ายกวีบ้านๆ...."เสียงกรีดร้องสยอง ดังไกลกลางป่าลึก ฝูงนกบินวนหลายรอบ สัตว์อาลัยตอตะเคียน" (จบข่าว)
                                                                                                               
                                                                           "นวย เมืองธน"

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เก็บกู้เครื่องมือประมงฟื้นฟูแนวปะการัง

           ทช.ลงพื้นที่ดำน้ำเก็บกู้เครื่องมือประมง อวนตาข่ายช่องตาอวน ปกคลุมแนวปะการังเป็นบริเวณกว้าง เร่งฟื้นฟูแนวปะการังให้กลับมาเหมือนเดิม คาดเหลือที่ยังไม่ได้เก็บกู้กว่า 1,000 ตรม.
           นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เปิดเผยว่า ทางสบทช.8 ได้ดำเนินการส่งเรือจำนวน 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งได้กำกับดูแลอำนวยการปฏิบัติการกู้ชีพปะการัง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) อีกทั้งเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาในพื้นที่ ทำการดำน้ำเก็บกู้อวนตาข่ายช่องตาอวน ขนาด 4 นิ้ว ที่ปกคลุมแนวปะการังเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งมีรายงานการตรวจพบ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 ที่ผ่านมา บริเวณ
พื้นที่แนวปะการังเกาะลิปี ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สามารถเก็บกู้อวนตาข่ายคิดเป็นพื้นที่ขนาดกว้าง 800 ตรม. คาดว่ายังเหลือที่ยังไม่ได้เก็บกู้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ซึ่งปะการังที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการถูกอวนปกคลุมในครั้งนี้ ได้รับการแก้ไขให้พ้นวิกฤตแล้ว และส่วนที่
เหลือจะเร่งดำเนินการเก็บกู้ให้หมดสิ้นจากท้องทะเลในพื้นที่ต่อไป
           ผู้อำนวยการสบทช.8 กล่าวอีกว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณแนวปะการัง ซึ่งถ้าแนวปะการังถูกทำลายจนเสื่อมโทรมความสมดุลของระบบนิเวศก็จะถูกทำลายไปด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลใน
บริเวณแนวปะการังและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนทำให้เกิดการพังทลายของชายหาดที่สวยงามส่งผลต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสาเหตุและแนวโน้มที่สำคัญของปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังก็คือ ผลกระทบจากธรรมชาติ ได้แก่ การระบาดของดาวมงกุฎหนาม การเกิดปะการังฟอกขาว การเกิดพายุและคลื่นลม การลดลงของระดับน้ำอย่างผิดปกติ ส่วนผลกระทบจากมนุษย์ ได้แก่  การพัฒนาที่ดินบริเวณใกล้เคียงชายฝั่ง การก่อสร้างที่ยื่นล้ำลงไปในชายหาด การปล่อยน้ำเสีย การทำเหมืองแร่บริเวณใกล้เคียงแนวปะการัง การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง คราบน้ำมันและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การทำประมงมากเกินกำลังและการใช้เครื่องมือแบบทำลายล้าง การเก็บปะการัง ปัญหาจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง และการเดินเหยียบย่ำพลิกปะการัง
อย่างไรก็ตาม  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ศึกษาอัตราการเติบโตของปะการังโดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ ทั้งการวัดโดยตรง การย้อมสี รวมไปถึงการใช้กัมมันตรังสี ซึ่งทำให้วัดอัตราการเติบโตของปะการังแต่ละชนิดได้ โดยทั่วไปปะการังแผ่นและปะการังกิ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วกว่าอย่างอื่น

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สร้างแนวร่วมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

      ทช.จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จับมือชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนดูแลอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลและรวมถึงระบบนิเวศที่สำคัญ 
      นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศาลาการเปรียญ วัดคงคาราม (บน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ว่าการ
ดำเนินการโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับรับผิดชอบดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์อย่างขาดความรับผิดชอบและขาดจิตสำนึกทำให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลมีจำนวนลดลง ทั้งนี้พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง  มีความโดดเด่นในด้านทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ทรัพยากรสัตว์น้ำ และที่สำคัญ โลมาอิรวดี แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรดังกล่าวถูกคุกคาม จากทั้งธรรมชาติเองและภัยจากน้ำมือมนุษย์ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างจงใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นลดน้อยจนใกล้จะสูญหายไปจากประเทศไทย ด้วยเหตุนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือของประชาชนตามนโยบายประชารัฐ ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย จึงเกิดมาเป็น "โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"  ขึ้นเพื่อให้ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแล  การอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลและรวมถึงระบบนิเวศที่สำคัญ ซึงกิจกรรมภายในโครงการฯประกอบไปด้วย กิจกรรมบ้านปลา ธนาคารปู ,บวชแม่น้ำบางปะกง,ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ,จัดสร้างฝายดักขยะและเก็บขยะทะเล รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทุกรูปแบบ ในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

แก้ไขปัญหามลพิษชูนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ 20 ปี

               กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะผู้แทนหน่วยงานจากประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 3 ถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหามลพิษซึ่งเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับเกียรติจากนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบี กล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
โดยประเทศไทยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้ความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมลพิษ โดยมีกรอบคำมั่นโดยสมัครใจที่ยึดตามนโยบาลของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี ซึ่งจะนำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
      สำหรับการร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการตระหนักว่ามลพิษที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบทั้งทางอากาศ ดิน และน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และความอยู่รอดของมนุษย์ และยังเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประเด็นด้านมลพิษทางทะเลรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีผลการดำเนินงานทั้งใน
เรื่องโครงการนำร่องการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Bottle Cap Seal) การประกาศจัดระเบียบการงดสูบและทิ้งก้นบุหรี่ รวมทั้งขยะบนชายหาด ซึ่งในการประชุม UN Oceans Conference ประเทศไทยได้ร่วมประกาศคำมั่นในการต่อสู้กับปัญหาขยะในทะเล และความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยมีบทบาทสำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะทะเลของกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
      นอกจากนั้นประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รัฐบาลส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมลพิษ อาทิ zero waste Thailand, Zero Waste Community และ Zero Waste School และ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คอลัมน์เมาท์กระจาย-รับสมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุด

         "เมาท์กระจาย" ใน "Talon News. (ไลฟ์สไตล์)" https://talon-news.blogspot.com  คอลัมน์สังคมสไตล์ "นวย เมืองธน" สะกิดสะเกาข่าวตกขอบทุกวงการ ขณะที่กำลังนั่งเขียนคอลัมน์เป็นช่วงประมาณเกือบสองทุ่มครึ่ง ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นวันที่หลายคนสมหวังและผิดหวังในการเสี่ยงโชค เพราะตรงกับวันหวยออก ขอเริ่มต้นด้วยกวีบ้านๆ..."เสียงกรีดร้องสยอง ดังไกลกลางป่าลึก ฝูงนกบินวนหลายรอบ สัตว์อาลัยตอตะเคียน"
@@@ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 พ.ย.) มีโอกาสมานั่งฟัง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประชุมมอบนโยบาย ผอ.สำนักนักอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้า
ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งระบบงานจองบ้านพัก และโครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรมว.ทรัพยากรธรรมชาติ แถมนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ด้านการท่องเที่ยว การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า การล่าสัตว์ และอื่นๆ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 @@@แต่ที่แน่ๆระดับหัวหน้าอุทยานฯ คงต้องสะดุ้งกันบ้างล่ะหากปล่อยให้ห้องน้ำต่างๆในอุทยานฯสกปรก ที่ผ่านมามีเสียงบ่นกันหนาหูจน "อธิบดีธัญญา" ต้องย้ำชัดกลางห้องประชุม "ต้องดูแลให้สะอาดเป็นพิเศษ และได้มาตรฐาน" ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวไม่ปฎิบัติตามกฎของอุทยานฯส่งเสียงดัง นำเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์เข้ามา ก็จะมีการตักเตือนจนถึงเชิญออกจากพื้นที่อุทยานฯทันที และหากพบเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯกระทำผิดเสียเองขอให้แจ้งมาที่ตนจะสั่งย้ายทันที@@@ นายประวิตร บุญเทียม 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง  เผยว่าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป.กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน การประเมิน
ประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ การตรวจสุขภาพ และการสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้น จะดำเนินการนำรายชื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป คาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ส่วนการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นนั้น ก.ศป.กำหนดให้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด  ผู้สนใจจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทน แต่สามารถขอใบสมัครด้วยตนเองหรือทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครทั้งสองตำแหน่งสามารถตรวจสอบได้จากประกาศ ก.ศป.ทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง www.admincourt.go.th (จบข่าว)
                                                                                            "นวย เมืองธน"

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผุดสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย


กรมอุทยานแห่งชาติฯผุดโครงการป่าในเมือง"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"  สนองนโยบายของรัฐบาล ทำสวนสาธารณะออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่
   วันนี้ (29 พ.ย.60) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เปิดเผยถึงโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่า เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และรมว.ทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม  ที่ต้องการให้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ พื้นที่วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชม ให้ดำเนินโครงการป่าในเมืองโดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการป่าในเมืองมีจำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง โดยพื้นที่ที่จะดำเนินการในระยะแรก  อาทิ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์  สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จ.ระยอง ตรังอันดามันเกตเวย์ จ.ตรัง  (ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า) วนอุทยานชะอำ จ.เพชรบุรี สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี
      อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 ธ.ค. 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ขึ้นที่พื้นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยมีกิจกรรมเปิดป้ายโครงการฯ การปั่นจักรยานชมความสวยงามของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ชมทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ พร้อมทั้งร่วมชมความสำเร็จของการดำเนินโครงการปล่อยนกกระเรียนคืนถิ่น บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยจระเข้มาก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์


บิ๊กอุทยานฯติวเข้มขรก.2561"ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"

          บิ๊กกรมอุทยานแห่งชาติฯ ติวเข้มมอบนโยบายขรก.ระดับสูงขานรับนโยบายรัฐบาล 2561 "ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ เน้นความปลอดภัยเป็น
  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 พ.ย.2560) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวภายหลังเป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งระบบงานจองบ้านพัก และโครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรมว.ทรัพยากรธรรมชาติว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ สนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการบริการและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการกระทำความผิด การสนับสนุนนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว การจัดเก็บค่าผ่านทางต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติด้านบุคลิกภาพ ภาษา เป็นต้น
                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวอีกว่า การพัฒนาการบริการด้านความปลอดภัยเรามีชุดกู้ภัยประจำทุกอุทยานอยู่แล้ว เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ และที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนประกันอุบัติเหตุ (ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th) การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว เน้นการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหลัก มีการเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ และเพิ่มพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมดูนก พัฒนาจุดชมทิวทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งใหม่ๆ จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน และประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว และสร้างความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องรูปแบบการก่อสร้างให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติไม่บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม บ้านพัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย จุดจอดรถเพียงพอ ป้ายเตือนป้ายบอกทางต้องถูกต้องและชัดเจน มีทางลาดและห้องน้ำเพื่อให้บริการสำหรับผู้พิการและคนชรา นอกจากนี้จะได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงานอุทยานแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น