วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตะลึง ! ปี 58 เมาขับกว่า 4 หมื่นคดี คุมประพฤติรณรงค์เมาไม่ขับ

         กรมคุมประพฤติจับมือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบังคับการตำรวจจราจร และมูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์" ดื่มแล้วขับ/ขับขี่โดยประมาท  ถูกจับคุมประพฤติ"ตะลึง ! ปี 58 เมาขับกว่า 4 หมื่นคดี กรมคุมประพฤติรณรงค์เมาไม่ขับ
  ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 25 ธ.ค.) กรมคุมประพฤติร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบังคับ
การตำรวจจราจร และมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้ชื่อ "ดื่มแล้วขับ/ขับขี่โดยประมาท  ถูกจับคุมประพฤติ" อย่างเข้มข้นกับผู้ขับรถโดยตรง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะ เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยพลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ได้เห็นความสำคัญถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการในการร่วม
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนทุกช่วงเทศกาลกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน   ได้มอบให้พ.ต.อ.ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ฯ และนายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนาย
ชัย  แก้วเพ็ง ผู้อำนวยการกองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง
              พ.ต.อ.ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติอย่างมาก โดยเฉพาะการดื่มสุราถือเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด  กรมคุมประพฤติมีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดีขับรถประมาท  ขับรถขณะเมาสุรา และขับรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ศาลมีคำสั่งให้คุมความประพฤติ และกำหนดเงื่อนไขให้ทำงานบริการสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อันจะเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ สถิติตั้งแต่ 1 มกราคม– 30 พฤศจิกายน 2558 มีจำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก จำนวน 49,125 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 42,831 คดี ขับรถประมาทจำนวน 5,996 คดี และคดีอื่นๆจำนวน 6,294 คดี  โดยส่วนใหญ่คดีเมาแล้วขับอยู่ในกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป
   อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้มีการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ,พัด บริเวณจุดเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดงให้กับผู้ใช้รถ นอกจากนี้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังจะได้มีการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ทั่วประเทศอีกด้วย
***********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น