วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชวนคนไทยท่องเที่ยวปีใหม่ 59 มอบของขวัญใส่ใจสิ่งแวดล้อม

         ชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2559 ท่องเที่ยวทั่วไทยควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนความสุขให้แก่กันมอบของขวัญจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า ในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพุทธศักราช 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเทศกาลการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อลดการก่อขยะและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ประชาชนมักจะเลือกซื้อของขวัญเพื่อนำไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือเป็นของฝากให้กับครอบครัว "ของขวัญ" จึงถือเป็นสิ่งของแทนใจอย่างหนึ่ง ที่ควรเลือกสรรและคำนึงถึงประโยชน์ ก่อนการเลือกซื้อ เพื่อผู้รับจะได้ระลึกถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่ได้ได้อย่างเต็มที่
   อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า นอกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีวางขายอยู่ทั่วไปแล้ว ยังมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก ฉลากประหยัดพลังงาน, ฉลากทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ ที่มีสัญลักษณ์รูปตัว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) มาอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น มีกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงานจากน้ำและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภค รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกวิธี "การเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมอบเป็นของขวัญ จึงถือเป็นการช่วยโลกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกหนทางหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้"
    น.ส.ภาวิณี  กล่าวต่อว่า อยากขอเชิญชวนและรณรงค์ ให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือ ภายในครอบครัวจัดงานเลี้ยงในรูปแบบ "ปาร์ตี้ สีเขียว" ที่ใช้นำแนวคิด  ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาสอดแทรกร่วมอยู่ในความรื่นเริง และความสนุกสนานในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันรักษาความสะอาดในสถานที่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง เพื่อสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามกฎของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเก็บธรรมชาติที่สวยงามไว้ให้กับนักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ชื่นชมร่วมกันต่อไป
*************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น