วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

มจธ.จัดแสดงครบรอบ 20 ปีFIBOผลงานวิจัยและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากมาย

เนื่องในอากาสครบรอบ20ปี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)ได้จัดงาน 20 ปี FIBO ภายใต้แนวคิด“20th Anniversary Professional Robot Maker เหลียวหลังมองอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต” โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเปิดบ้านและการจัดแสดงนิทรรศการการรวมตัวของนวัตกรรมหุ่นยนต์ต้อนรับมากที่สุดในประเทศไทยผลงานวิจัยและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากมายการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี-โท-เอกและการบรรยายเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันในหัวข้อต่างๆ อาทิ Evolution of Robotics, FIBO Robots in Thai Hospitals, Innovation Education for Robotic Engineering และ Manufacturing Automation System เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(อาคาร FIBO) มจธ.ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK : FIBO
*****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น