วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่มุกดาหาร ดูฝ่ายแก้มลิงแก้ภัยแล้ง

           พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยชะโนด  จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดมุกดาหารมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นพรมแดนระหว่าง
ประเทศ ความยาว 72 ก.ม. และมีลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมาก แต่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารยังประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากลห้วยสาขาต่าง ๆ มีทิศทางการไหลของน้ำลักษณะลาดชันไปบรรจบแม่น้ำโขง ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมากเกินความจำเป็นจนน้ำหลากท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทำการเกษตร
   อย่างไรก็ตาม ฤดูแล้งปริมาณน้ำในห้วยสาขาต่าง ๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ ส่งผลกระทบต่อรายได้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านมารอต้อนรับอีกด้วย
************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น