วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

ป.ป.ช. ร่วมมืออาชีวศึกษาเอกชน สร้างจิตสำนึกจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต

            สำนักงานป.ป.ช.เดินหน้าปลูกจิตสำนึกนักเรียนอาชีวะเอกชนจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต ในสถานศึกษา 82 แห่ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของชมรมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักรู้ในสถานการณ์การทุจริต และสภาพปัญหาต่างๆ ในสังคม 
          นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า การจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต ในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา ให้กับครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 82 แห่ง ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของชมรมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักรู้ในสถานการณ์การทุจริต และสภาพปัญหาต่างๆ ในสังคม
   รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวด้วยว่า การจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต ในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา  เกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นหน้าที่พลเมืองที่ดี และพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหาสังคมต่อไป
*************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น