วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้มาตรการจัดการสัตว์น้ำฤดูปลาวางไข่

             วันนี้ (12 ก.พ.59)  พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2559 เพื่อป้องกันและจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม พร้อมด้วยนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร กรมประมง และประชาชนในท้องที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้า อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมสนับสนุนเต่าตนุจำนวน 9 ตัว เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลต่อไป
****************************************

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จ่อสั่งปิด 5 ปีสถานบันเทิง 2 ร้านดังกทม. เปิดเกินเวลาปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปีใช้บริการ

        จ่อสั่งปิด 5 ปีสถานบันเทิง  2 ร้านดัง ซอยมหาดไทย-ลาดพร้าววังหิน เปิดเกินเวลาปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปีใช้บริการหลังชุดเฉพาะกิจกรมพินิจฯ ร่วมกรมการปกครอง กรมสรรสามิต กรมควบคุมโรค ทหาร กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ
              เมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้ (ที่ 5 ก.พ. 59)  ชุดเฉพาะกิจดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ภายใต้การอำนวยการของศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินงานตามคำสั่ง หน.คสช.ฯ ได้ประสานขอกำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยสมาชิก อส. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ บก.อส. ฝ่ายยุทธการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการ คสช. กรมควบคุมโรค  สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรมสรรพสามิต สำนักงานเขตวังทองหลาง เข้าตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการคล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อสั่งการของพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินนโยบายตามคำสั่ง หน.คสช.ฯ ที่กำชับให้มีการตรวจตราและจับกุมผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมีการจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือจำหน่ายสุราหรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ
    ทั้งนี้ ชุดเฉพาะกิจฯ ได้เข้าตรวจสอบร้าน "3 วัน 2 คืน" ภายในซอยลาดพร้าววังหิน 71กทม. หลังได้รับแจ้งว่ายังเปิดให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านมายังกระทรวงยุติธรรมว่ามีร้านจำหน่ายสุรา เปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ และกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิ ตั้งสถานบริการ โดยมิได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำหน่ายสุราในเวลาห้ามจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะต้องห้าม จึงได้ทำการจับกุมเจ้าของร้านนำส่งพนักงานสอบสวน สน.โชคชัย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ต่อไป
             อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ชุดเฉพาะกิจฯ ได้เข้าตรวจสอบร้านจัดไป by ห้องสมุด ย่านมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายในซอยมหาดไทย (ซอยลาดพร้าว 122) เมื่อเวลา 23.00 น. คืนวันที่ 4 ก.พ.59 พบว่ามีการจำหน่ายสุราให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ทำการจับกุมเจ้าของร้านนำส่งพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ต่อไป
**************************************

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันสร้างขวัญกำลังใจพิทักษ์ป่า

               นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ ลย.4 (ด่านซ้าย) จ.เลย และเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.1 (เอราวัณ) จ.เลย เมื่อเร็วๆนี้