วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันสร้างขวัญกำลังใจพิทักษ์ป่า

               นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ ลย.4 (ด่านซ้าย) จ.เลย และเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.1 (เอราวัณ) จ.เลย เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น