วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้มาตรการจัดการสัตว์น้ำฤดูปลาวางไข่

             วันนี้ (12 ก.พ.59)  พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2559 เพื่อป้องกันและจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม พร้อมด้วยนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร กรมประมง และประชาชนในท้องที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้า อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมสนับสนุนเต่าตนุจำนวน 9 ตัว เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลต่อไป
****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น