วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

บิ๊กยธ.ถกหลายหน่วยติดตามแก๊งซิ่งรถ-สถานบริการ

        รณีแก๊งซิ่งแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะและการฝ่าฝืนของสถานบริการก่อนหน้านี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ฮือฮาอย่างมากเพราะทางคสช.สั่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้น ล่าสุดก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 ครั้งที่ 2/2559  ระบุว่าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 59 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการฯ  ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ของการรวมกลุ่มแข่งรถในทางและการฝ่าฝืนของสถานบริการ และเห็นชอบแนวทางข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นของระดับกองบังคับการและกองบัญชาการ รวมทั้งการเพิ่มความเข้มข้นในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในเชิงป้องกัน อาทิ การตรวจสอบร้านแต่งรถโดยกรุงเทพมหานคร ส่วนการดำเนินการกับผู้ปกครองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานบริการนั้น แม้สถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น แต่ยังพบว่ามีสถานบริการบางแห่งในบางท้องที่ยังคงฝ่าฝืนอยู่ หากเจ้าหน้าที่ยังปล่อยปละละเลยจะให้ชุดเฉพาะกิจเข้าดำเนินการแล้วนำเสนอให้มีการโยกย้าย รวมทั้งแจ้งเร่งรัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการสั่งปิดสถานบริการที่ชุดเฉพาะกิจได้จับกุมไว้โดยเร็วด้วย
************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น