วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คุมความประพฤติบริการสังคม นำ 100 คนปฏิบัติงานห้องดับจิต

        คุมประพฤติร่วมรพ.ตากสินเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของแอลกอฮอล์ และนำผู้ถูกคุมความประพฤติ 100 คน เข้าศึกษาการปฏิบัติงานในห้องดับจิตและการทำงานบริการสังคม
          เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้  (20 มิ.ย. )  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของแอลกอฮอล์ และกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาการปฏิบัติงานในห้องดับจิตและการทำงานบริการสังคม ณ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ว่ากรมคุมประพฤติโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 ร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน จัดโครงการเมาแล้วขับไปห้องดับจิต เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม อันจะส่งผลให้ไม่กระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งจากการที่อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นส่วนใหญ่มาจากปัญหาการดื่มสุรา จนทำให้ขาดสติควบคุมจนทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและยังส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่มีแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการนำเสนอการลงโทษสำหรับผู้ขับขี่รถขณะมึนเมาสุราไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หรือดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รู้ซึงถึงความทุกข์ทรมาน การสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น
          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมสถานบริการหรือโรงพยาบาลทั่วประเทศรับผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือแนวปฏิบัติของกรมคุมประพฤติ
      รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวอีกว่า การบริการสังคมตามคำพิพากษาของศาลหากมีคำสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนั้น หากจะมีการนำเข้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือห้องดับจิต จะมีการประสานงาน เห็นชอบ ให้ความร่วมมือ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เจ้าพนักงานคุมประพฤติ ผู้กระทำความผิด และตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือญาติของผู้เสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลเพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากผู้เมาแล้วขับ โดยดำเนินการตามกรอบอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
            อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการพาผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าไปช่วยเหลือและศึกษาดูงานห้องดับจิต ระหว่างวันที่ 21 เม.ย.– 20 มิ.ย. 59 โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศไปแล้ว 47 แห่ง จำนวน 1,733 ราย
          ด้านนายแพทย์สุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน กล่าวว่า โรงพยาบาลตากสินพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการรับผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานบริการสังคมในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดจิตสำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น
*************************************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น