วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฝนหลวงนำปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างความชุ่มชื้นผืนป่าเพิ่มป่าต้นน้ำ

       "นหลวง" นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชี้ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสร้างผืนป่าให้เกิดความชุมชื้นเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำและเป็นต้นทุนความชื้นสำหรับการปฎิบัติการณ์ฝนหลวง
           นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลในปี 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีข้าราชการจากหลายหน่วยงาน อาทิ ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อเร็วๆนี้ ( 12 มิ.ย.) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่โครงการพระราชดำริฝนหลวงสามารถสร้างความชุ่มชื้นให้ทั่วผืนป่าและพื้นที่การเกษตรของประเทศ มีป่าต้นน้ำย่อมมีน้ำ และเมื่อมีน้ำย่อมก่อเกิดทุกสรรพสิ่งทำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ
"ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่การหยุดเลิกใช้แต่การอนุรักษ์คือการใช้อย่างเหมาะสมและรักษาให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อความยั่งยืน" อธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าว
             ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องถึงกลางปี 2559 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดลงเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และหน่วยงานภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วกันจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำและน้อมนำแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้ให้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติควบคู่ไปกับการทำฝนหลวงในแต่วัน และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสร้างผืนป่าให้เกิดความชุมชื้นเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำและเป็นต้นทุนความชื้นสำหรับการปฎิบัติการณ์ฝนหลวง เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ทั้งนี้ การปลูกป่าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆจากกรมป่าไม้ อาทิ พยุง ยางนา สะเดา ประดู่ มะค่าโมง มะขามป้อม และหว้า
    ทางด้านน.ส.นภัสสร ทองแย้ม อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นม.6 จากโรงเรียนเพชรละครวิทยา บ้านท่าเสา ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ที่มาร่วมกิจกรรมปลูกป่ากล่าวว่า อยากเชิญชวนประชาชนให้ช่วยกันปลูกป่ามากๆ เนื่องจากต้นไม้ถูกตัดไปมากและโลกก็ร้อนขึ้นทุกวัน ที่ผ่านมามีการตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างมากการมาปลูกป่าครั้งนี้เป็นเรื่องดีเพราะจะได้มีป่าไม้ทดแทน ซึ่งโครงการปลูกป่าอย่างนี้อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ และในวันนี้ก็มีเพื่อนๆที่โรงเรียนจำนวนมากมาร่วมใจกันปลูกป่าครั้งนี้ด้วย
***********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น