วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สนธิกำลังเข้ารื้อถอนโพงพางกีดขวางร่องน้ำทะเลสาบสงขลา

                สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สบทช.ที่ 5) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมประมง,กองทัพเรือภาค 2,ตำรวจน้ำ,กรมเจ้าท่า,และกรมการปกครอง ร่วมรื้อถอนโพงพาง จากท่าเทียบเรือประมงสงขลา ถึงปากร่องน้ำสงขลาที่ติดตั้งขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ร่วมกันรื้อถอนเมื่อวันที่ 31 มี.ค.59 ที่ผ่านมา จำนวน 70 ช่อง โดยได้รื้อไปได้แล้ว 36 ช่อง เหลืออีกจำนวน 24 ช่อง ที่ไม่สามารถเข้ารื้อถอนได้ เนื่องจากมีชาวประมงประมาณ 200 คน รวมตัวกันกดดันเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการปิดล้อม บริเวณท่าเทียบเรือของกรมประมง และท่าเทียบแพขนานยนต์
ข้ามฟากระหว่าง อ.สิงหนคร
        ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่าการรื้อถอนโพงพางเพื่อเป็นการจัดระเบียบเครื่องมือประมงโพงพาง ตามแผนที่ได้กำหนดไว้เพื่อทำการขุดลอกร่องน้ำคืนความสมบูรณ์ให้ทะเลสาบสงขลากลับคืนมา ที่ผ่านมา ทาง จ.สงขลา ได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีบางช่วงที่ยังมีโพงพางที่กีดขวางร่องน้ำการเดินเรือในทะเลสาบสงขลาที่เจ้าของไม่ยินยอมรื้อถอน และมีการขัดขวางการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่
*************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น