วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บิ๊กเกษตรจับมือหลายหน่วยงาน ปลูกป่าโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ

       บิ๊กเกษตร จับมือหลายหน่วยงาน ปลูกป่าโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ 
           ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ (6 มิ.ย.59) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมความคืบหน้าโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า  เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลในปี พ.ศ. 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิง-ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12  สิงหาคม 2559  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดทำโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศและการปลูกป่าในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ ภายใต้แนวคิด "9 สัปดาห์ สู่วันมหามงคล" ขึ้น เพื่อเป็นโครงการคืนผืนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  ช่วยเพิ่มความชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำ เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการบูรณาหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 31 และมณฑลทหารบกที่ 36 กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมการปกครอง  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
           ทั้งนี้ โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ฯ จะดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12  มิ.ย. – 30 ก.ย. 59  สำหรับกระทรวงเกษตรฯ เราคาดว่าจะได้รับผลดีหลายอย่างเช่น เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
   ด้านนายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กล่าวว่า การดำเนินการปลูกป่าในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ฯ  จะเริ่มโครงการ 2 กิจกรรมใน 2 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 12 มิ.ย. 59 ณ อ่างเก็บน้ำคลองลำกง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก สำหรับกิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศได้กำหนดเริ่มโครงการในวันที่ 13 มิ.ย. 59 ณ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดโครงการลักษณะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การสาธิตการทำเมล็ดพันธุ์ปั้นดิน  และการสาธิตโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ โดยมีรมว.เกษตรฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน
***************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น