วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

     
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2559 พร้อมทั้งนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิ Freeland องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ(IUCN) และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เข้าร่วมงาน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (31 ก.ค.) ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
***************************************

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทช.ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร C-MEX 16 รับมือสถานการณ์การก่อการร้ายสากล

       ทช.ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร C-MEX 16 รับมือกับสถานการณ์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการรับสาธารณภัย
                นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กรมทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 603 เข้าร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2559 (Crisis Managment Exercise 2016 : C-MEX 16) โดยมีพลเอก อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม เป็นประธานในการฝึก ซึ่งการฝึกดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ ทช. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการฝึก ณ ชายหาดกองบัญชาการทหารเรือภาคที่ 3 แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
             ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าร่วมฝึกในหลักสูตร C-MEX 16 เพื่อเป็นการฝึกซ้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการรับสาธารณภัย ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์และการเข้าช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับกุม
     ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กล่าวด้วยว่า การฝึกครั้งนี้ อยู่ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ที่สำคัญการฝึกซ้อมคือการบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและรับมือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายความมั่นคงและพลเรือนในการป้องกันการก่อการร้าย สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามและปัญหาข้ามชาติที่ยากต่อการแก้ไข
************************************************

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลร่วมประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

           "บิ๊กทส." ชี้สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก  เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนบทบาท และทัศนคติในการทำงานร่วมกับประชาชน พลิกฟื้นผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ร่วมกับภาคประชาชนและประชาสังคม
              พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก และมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล บ้านด่านเก่า ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ว่าปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามทำทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งมาตรการทั้งหลายที่จัดทำขึ้นมาล้วนเป็นเพียงการวางนโยบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่กลไกสำคัญจริงๆ ที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองต้องพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามแผนการที่กำหนดให้บังเกิดผล เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนเป็นลำดับแรก ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และทัศนคติในการทำงานร่วมกับประชาชน
   รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า จากเดิมที่เคยเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเองหากสูญเสียไป โดยร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ร่วมกับภาคประชาชนและประชาสังคม เพื่อช่วยกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสมดังเจตนานารมย์ของรัฐบาล
            ด้านน.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำลังประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล การขยายพื้นที่ทำกินของประชาชน การทำประมงผิดกฎหมาย และการท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ รัฐบาลจึงมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการบุกรุกและเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนร่วมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นที่การสร้างคนเป็นหลัก
 "ท่านรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนทำงานเป็นลำดับแรก เพราะจะทำให้การปฏิบัติงานได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปโรรม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงสั่งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนร่วมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นที่การสร้างคนเป็นหลัก" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าว
********************************************