วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คุมประพฤติร่วมป่อเต๊กตึ๊งนำผู้ถูกคุมฯบริการสังคม


                เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (5 ส.ค.59)  พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ร่วมกับดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมคุมประพฤติ และมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ร่วมเป็นพยานในข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากความประมาทและขาดความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงคดีอื่น ๆ ที่สร้างปัญหาและความรุนแรงต่อสังคม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
           พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ  เปิดเผยว่า  กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 - 15 จะดำเนินการคัดเลือกผู้ถูกคุมความประพฤติ  และส่งไปทำงานบริการสังคม ด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป
           ด้านดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง กล่าวว่า  การร่วมมือกันระหว่างกรมคุมประพฤติและมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีความปกติสุข นอกจากจะร่วมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติในการทำงานบริการสังคมแล้ว ยังมีการ
ให้ความรู้และส่งเสริมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน โดยสนับสนุนวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานบริการสังคมอีกด้วย
***************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น