วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สัตวแพทย์สมาคมฯ จับมือพันธมิตร คุมเข้มสารตกค้างห่วงใยผู้บริโภค

         ายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสัตวแพทย์ไทย โดยดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยให้เป็นสมาคมภายใต้พระบรมราชูปภัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพสัตวแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เป็นวันสัตวแพทย์ไทย และสัตวแพทย์ทุกคนในประเทศไทยจะพร้อมใจกันรวมพลังทำความดีเพื่อพระองค์ท่าน และสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้เราได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมปศุสัตว์ สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยฯ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไก่ไข่ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก โดยลงนาม MOU ในเรื่องสัตวแพทย์ไทย ห่วงใยต่อผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยทางอาหารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ทุกฝ่ายจึงร่วมมือกัน ซึ่งการลงนามในวันนี้ก็ได้ตั้งปฏิญญาว่าเราจะดำเนินการในเรื่องการผลิตเนื้อ นม ไข่ ให้ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง ปราศจากโรคต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการบริโภคอย่างปลอดภัยภายในประเทศแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในด้านการส่งออกอีกด้วย เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพสัตวแพทยไทยให้สืบเนื่องต่อไป
  "ทุกสมาคมฯ ที่มาในวันนี้ก็จะต้องควบคุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ในเรื่องของอาหารสัตว์ ฟาร์ม สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ยา โรงฆ่าสัตว์ รวมถึงการขนส่งไปสู่ตลาด ถ้าทุกสมาคมฯ ที่ร่วมลงนามในวันนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์ เราก็มั่นใจแน่นอนว่าอาหารที่ได้มาจากเนื้อ นม ไข่ ต้องปลอดภัยแน่นอน ปัญหาก็จะลดน้อยลง เพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ต่างคนต่างผลิต เพื่อการค้าการขายเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมาถึงยุคนี้ เราจะต้องห่วงใยต่อผู้บริโภคมากขึ้น ตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น และจะทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุด อีกทั้งยังจะช่วยลดในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้สารตกค้างที่อยู่ในเนื้อสัตว์ลดน้อยลง สามารถแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาได้ในที่สุด" นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว
*********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น