วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

กรมฝนหลวงฯ ตั้งเป้าผลิตนักบินปี 61 เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการฝนหลวง

           นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการเกษตร นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการเกษตร ด้านปฏิบัติการ น.อ.จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และนายพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรกับสถาบันการบินพลเรือน และพิธีลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินสำหรับการตรวจอากาศชั้นบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
               นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีพันธกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวงฯ จึงร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ กรมฝนหลวงฯ จึงได้วางแผนดำเนินการในปี 2561 โดยจัดตั้งงบประมาณเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินใช้เอง และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักบิน แต่การทำ MOU กับสถาบันการบินพลเรือนในครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นและศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2561
    "ส่วนเป้าหมายการผลิตนักบินจำนวนเท่าไหร่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะได้ ซึ่งจริงๆ แล้วกรมฝนหลวงฯ จะต้องมีนักบินจำนวน 90 นาย แต่ขณะนี้เรามีนักบินเพียง 57 นาย ในส่วนที่เราขาดก็จะต้องเพิ่มเติม แต่การที่จะเพิ่มเติมก็คงไม่ได้เพิ่มทีเดียว 30 หรือ 40 นาย แต่ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย ซึ่งเราจะต้องผลิตนักบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ" นายเลอศักดิ์ กล่าว
    ทางด้าน น.อ.จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวเสริมว่า ตามที่กรมฝนหลวงฯ ยังขาดแคลนนักบิน ซึ่งสถาบันการบินพลเรือนในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่ในการผลิตนักบินและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน การลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขอยืนยันว่าเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น