วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ศิลปะจัดวาง ทิ้งตามความเชื่อ

        ารเดินเรื่อยเปื่อยในวันที่ท้องฟ้าบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย และเป็นอีกวันที่ผมมีโอกาสได้เดินเล่นรอบเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นเกาะที่มีสายน้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ การเดินนานๆ ไกลๆ หลายกิโลเมตร นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ระหว่างการเดินเรายังได้เห็นสิ่งต่างๆ สองข้างทาง ทั้งธรรมชาติจากสวนต่างๆ บ้านเรือนของชาวบ้าน
รวมถึงการได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนอีกด้วย !!
ขณะที่เดินชมทัศนียภาพต่างๆ ได้เดินผ่านต้นโพธิ์ใหญ่ ภาพที่อยู่เบื้องหน้าบริเวณต้นโพธิ์มีพระพุทธรูปแตกหัก ศาลเจ้าพังๆ ที่ถูกนำมาทิ้งไว้ มันอาจสะท้อนว่าการถูกทอดทิ้ง หรือการทิ้งขว้างใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เอง วันหนึ่งเกิดเสียหายก็ไร้ค่า
ไม่มีการซ่อมแซม ทั้งๆ ที่น่าจะซ่อมแซมได้ !?
ถูกนำมาทิ้งตามความเชื่อ ไม่ต่างจากการทิ้งสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ต้องการแล้ว แต่หากมองในทางตรงกันข้าม ภาพที่ผมเห็นอาจเป็นงานศิลปะที่ชาวบ้านที่นี่ได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ จนกลายเป็น "ศิลปะจัดวาง" หรือ "ศิลปะติดตั้ง" (Installation art) เป็นงานที่สวยงามและสื่อความหมายมากมาย ...!!!

                  พุ ศิลป์ปิ่น
***************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น