วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ตลาดเกษตรดิจิทัลข้างทำเนียบฯคึกคัก สินค้าสหกรณ์ครองตลาดอันดับหนึ่ง

                  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงการนำสินค้าของสหกรณ์มาจำหน่ายในงานตลาดเกษตรดิจิทัล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดขึ้นบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 ว่า มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้ากันอย่างเนืองแน่น ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานมีหลากหลายชนิด ทั้งผักสด ผลไม้ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า งานหัตถกรรม และส่วนหนึ่งเป็นสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 13 ร้านค้า อาทิ กล้วยหอมทองปลอดสารพิษจากสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี แตงโมอพอลโล ลูกใหญ่ เนื้อแน่น หวานกรอบ จากวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตแตงโมและพืชผักปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ผลไม้จากภาคตะวันออก ทั้งทุเรียน เงาะ ลองกองและสละ จากสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้ครองแชมป์ร้านค้าที่มียอดจำหน่ายผลผลิตอันดับ 1 ของตลาดเกษตรดิจิทัล
             นอกจากนั้นยังมีผ้ามัดหมี่ย้อมครามของกลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้เบญจพรรณ จังหวัดสกลนคร รวมถึงสินค้าประเภทประมงและปศุสัตว์ และอาหารแปรรูป ได้แก่ ปลานิลแปรรูปจากชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดเชียงราย เนื้อโคขุน คุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม  Max Beef จากสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด จังหวัดนครปฐม ไอศกรีมและนมพร้อมดื่มหลากหลายรสชาติจากสหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล จากสหกรณ์ต่างๆ จำหน่ายโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ข้าวราดแกงหมูชะมวงและแกงกะวาน ผัดเส้นจันท์ปู จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลายคลอง จำกัด จังหวัดจันทบุรี และขนมจีนน้ำยาจากกลุ่มแม่บ้านโพธิพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี
            อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายมุ่งเน้นให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ดี สามารถลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจไปเลือกซื้อสินค้าสดๆ ใหม่ๆ จากเกษตรกรโดยตรงได้ที่ตลาดเกษตรดิจิทัลทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2559 นี้ 
*************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น