วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ชวนคนไทยส่งความห่วงใยในเทศกาลปีใหม่ถึงทหารชายแดน

                บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชวนคนไทยร่วมส่งความห่วงใยถึงทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยสนามชายแดนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านจดหมาย โปสการ์ด หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนของใช้ในชีวิตประจำวันจำพวก สบู่ ยาสีฟัน แป้งโรยเท้าป้องกันการอับชื้น เป็นต้น โดยไปรษณีย์ไทยให้บริการส่งฟรีเพียงวงเล็บมุมซอง/กล่องว่า “ทบ.สนามชายแดน” จำกัดน้ำหนักกล่องละไม่เกิน 5 กิโลกรัม ถึงปลายทางหน่วยสนามชายแดน 8 แห่งทั่วประเทศ               ได้แก่ 1. กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก 63000  2. กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ 50300 3. กกล.สุรนารี ค่ายวิรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ 32000  4. กกล.สุรศักดิ์มนตรี ค่ายพญาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี 41000  5. กกล.บูรพา บ.เสาสูง จ.สระแก้ว 27120  6. กกล.สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี 71190  7. กกล.เทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช 80310 8. กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตู้ ปณ.131 จ.ยะลา 95000
      ผู้สนใจสามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น